Facebook

Proiecte

F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Promovarea recepției pentru nevoilor educaționale incluzive: dezvoltarea sprijinului educațional pentru copii

(F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster Reception for Inclusive Educational Needs: Development of Educational Support for Kids)

Erasmus+, Acțiunea-cheie 2: Parteneriate strategice pentru Educaţie şcolară
Număr proiect 2019-1-IT02-KA201-062355
Perioadă de implementare: 01.09.2019 – 28.02.2022 (30 luni)

Parteneri:
FISM – Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana (Italia) – coordonator
Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou (Grecia)
Universita Degli Studi di Firenze (Italia)
Asociatia EUROPANET (România)
World University Services of the Mediterranean-Wusmed (Spania)
Sdrudzenie Znam I Moga (Bulgaria)
Perifereiaki Diefthynsi Protovathmias & Defterovathmias Ekpaidefsis Thessalias (Grecia)
Blue Room Innovation SL (Spania)

Proiectul reunește 8 organizații partenere cu experiență de lungă durată în domeniul incluziunii sociale și educației copiilor, cu scopul de a crea și testa un sistem integrat în care profesorii și experții implicați în sisteme ECEC ar putea colabora pentru a oferi pentru a oferi gospodăriilor copiilor un serviciu incluziv și atotcuprinzător.

Obiectivul general al F.R.I.E.N.D.E.S.K. este de a reduce excluziunea socială a copiilor de 0-6 ani, provenind din contexte marginalizate, prin implementarea unui model inovator ECEC (Educație și Îngrijire Timpurie).

Obiectivele specifice sunt:

  • să intervină asupra privării culturale și sociale a copiilor și familiilor care trăiesc în condiții de precaritate mai mare din cauza veniturilor reduse, imigrației recente, pierderii muncii, analfabetismului, fragilității psihice, marginalității geografice. Copiii și familiile lor sunt principalii beneficiari ai acestui proiect;
  • creșterea competențelor profesionale ale profesorilor și educatorilor, experților și personalului școlilor, prin metodologii incluzive și abordări pedagogice;
  • crearea unei „comunități educatoare” formată din creșe și școli primare, servicii de îngrijire a sănătății, spitale și asociații și toți ceilalți actori care se ocupă de drepturile copiilor, educație și incluziune socială.

Având în vedere modul în care sistemele ECEC sunt dependente de autoritățile responsabile la cel mai înalt nivel, care pot fi ministere sau regiuni sau municipalități, la sfârșitul experimentării F.R.I.E.N.D.E.S.K. va încerca să angajeze autoritățile publice pentru a crea linii directoare care să îmbunătățească modul de combatere a sărăciei și excluziunii sociale a copiilor prin măsuri precum sprijinul și beneficiile familiei, îngrijirea de calitate a copiilor și educația timpurie.


TWInS – Lucrând împreună pentru o școală incluzivă

(TWInS – Together Working for Inclusion at School)

Erasmus+, Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reforma politicilor – Incluziune socială
Număr proiect 592162-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Perioadă de implementare: 31.12.2017 – 30.12.2019 (24 luni)

Parteneri:
Cooperativa Beniamino SCS ONLUS – Campo nell’Elba (Italia) – Coordonator
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Linc – Campo nell’Elba (Italia)
Istituto Comprensivo Liana Strenta Tongiorgi – Pisa (Italia)
Etairia Drasewn Epimorfosis. Education Activities Society, EDRASE – Halki (Grecia)
London Spark – London (Regatul Unit al Marii Britanii)
Agrupamento de Escolas D. Carlos I – Sintra (Portugalia)
Associação para a Acção Educativa, Cultural e Desportiva Janela das Brincandeiras – Sintra (Portugalia)
Asociația EUROPANET – Iași (România)

DSC_0139

În sistemul școlar, se adaugă probleme noi și vechi într-un moment în care criza economică și geopolitică impune noi forme de marginalitate și noi nevoi de integrare.

În situațiile obișnuite în care elevii au nevoi speciale de învățare, condiții sociale, tulburări comportamentale și comportamentale, se adaugă nevoia de a lucra cu tinerii care sunt copii ai migraților și ai solicitanților de azil.

Din acest motiv, proiectul își propune să lucreze la incluziune și integrare la nivel sistemic, considerând că acesta nu este un proces care să fie orientat spre o problemă „unică”, ci ca o îmbogățire reciprocă a tuturor părților implicate, care vor fi atât obiectul și cât și subiectul intervenției.

Rolul proiectului este de a sprijini alegerea multor școli din Europa să adopte o viziune interculturală nu numai asupra integrării elevilor defavorizați, sau asupra adoptării de strategii compensatorii pentru dizabilități educaționale. Obiectivul principal este de a accepta diversitatea ca exemplu pentru a deschide întreaga comunitate școlară la o varietate de diferențe.

Promovăm educația și formarea incluzivă și încurajăm educația elevilor defavorizați, inclusiv prin sprijinirea cadrelor didactice și a educatorilor și a liderilor instituțiilor educaționale în abordarea diversității și consolidarea mixului socio-economic care leagă mediul de învățare.

Ca tematică, se referă la dificultățile, problemele de excludere și integrare a elevilor din familii defavorizate care frecventează școala. Se dorește crearea unei rețele de părți interesate (elevi, părinți, profesori, comunitatea locală) dintr-o școală (Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldovița) din Moldovița, județul Suceava.

Ce vom face:
• vom lucra cu conceptul de incluziune școlară
• vom identifica nevoile locale
• vom dezvolta o rețea locală împreună cu familiile și cadrele didactice implicate în proiect
• vom lucra cu familiile, profesorii și clasa pe obiectivele alese de rețea
• vom împărtăși idei și strategii la nivel european

Momente de referință: ele reprezintă macro-obiectivele proiectului TWInS:
• Moment de referință 1: Pentru a spori înțelegerea rețelei locale a fiecărei școli. Datele de dezvoltare a Rețelei vor fi promovate la nivel european pentru a oferi o mapare a contextului de învățare implicat și a caracteristicilor acestuia.
• Moment de referință 2: Monitorizarea datelor calitative și cantitative și dezvoltarea unei “Hărți de Incluziune școlară”.
• Moment de referință 3: Să dezvoltăm conceptul de integrare bazat pe respectul pentru diversitate.
• Moment de referință 4: Realizare unui manual de bune practici
• Moment de referință 5: Să încurajeze procesele de incluziune și să susțină contextul școlar să preia caracteristicile unui mediu care să răspundă nevoilor tuturor copiilor și în special copiilor aflați în situații dificile.
• Moment de referință 6: Realizarea unui document care promovează incluziunea școlară și care implică întregul sistem centrat pe sporirea diferențelor.
• Moment de referință 7: Diseminarea materialelor specifice, produse in cadrul proiectului.

Prin aceasta, vom profita de obiectivele pe termen lung ale proiectului TWInS, alături de pachetele de lucru care reprezintă un set de acțiuni pentru atingerea obiectivelor de mai sus.

Primul an: proiectul urmărește să construiască o „rețea” de lucru în cadrul fiecărei școli: un grup format din reprezentanți „strategici” care vor avea „misiunea” de a colecta date despre nevoile școlii de incluziune, de a forma profesori și familii, și să reflecteze asupra modalităților de lucru.

Rețeaua, prin întâlniri europene, va oferi linii de lucru comune în toate țările și va lucra pentru a-și adapta activitatea la școala unică și va propune intervenții specifice la instituția lor.

Al doilea an: după colectarea datelor, Rețeaua va implementa o intervenție de un an cu studenții: o cale sistematică prin intermediul atelierelor de lucru, a lucrărilor curriculare la școală etc., dintre care la sfârșitul anului vom compara și măsura rezultatele.

Ideea este de a lucra cu privire la problema incluziunii prin intermediul educației asigurându-se în același timp că fiecare loc de muncă poate fi adaptat în mod specific școlii, prin orientări europene comune și împărtășirea de parteneri buni cu institutele partenere.

În acest sens, construirea rețelei, o nouă alianță între instituțiile școlare, familiile și toți ceilalți actori din jurul școlii, este fundamentală pentru un loc de muncă capabil să ofere o adevărată integrare și trebuie să sprijine toți elevii, „toți egali și toți diferiți“, trebuie să fie, de asemenea, susținută de toată lumea.

TWInS își propune să lucreze la incluziunea tinerilor dezavantajați sau cu nevoi speciale, fiind o formă de sănătate și bunăstare a întregului sistem școlar, favorizând dialogul social și prevenind discriminarea și intoleranța. Cu elevii vom folosi instrumente pentru a crea creativitate și transversalitate, cu întregul sistem vom lucra pe abilitățile profesorilor, dar și pe cultura sistemului și vom încerca să influențăm teritoriul local.

Întâlnirea de start a proiectului a avut loc în Sintra, Portugalia, 20-23.01.2018. Pentru fotografii click aici.

Evenimentul de lansare a proiectului în România la Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldovița, județul Suceava, România, 27.02.2018. Pentru mai multe detalii și album foto click aici.

Prima reuniune a rețelei școlare la Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldovița, județul Suceava, România, 23.04.2018. Pentru mai multe detalii, faceți clic aici.

Reuniune a rețelei școlare la Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldovița, județul Suceava, România, 14.05.2018. Pentru mai multe detalii, faceți clic aici.

Reuniune a rețelei școlare la Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldovița, județul Suceava, România, 26.05.2018. Pentru mai multe detalii, faceți clic aici.

A doua întâlnire a proiectului a avut loc în Halki, Grecia, 26-30.05.2018. Pentru fotografii click aici.

Training în Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, România, 27-29.07.2018. Pentru fotografii click aici.

A treia întâlnire a proiectului a avut loc în Londra, UK, 11-12.11.2018. Pentru fotografii click aici.

A patra întâlnire a proiectului a avut loc în Kos, Grecia, 12-14.05.2019. Pentru fotografii click aici.

A cincea întâlnire a proiectului a avut loc în Iași, România, 19-22.07.2019. Vizualizați fotografiile din ziua 1, ziua 2 și ziua 3.

Evenimentul final din România, la Liceul Tehnologic ‘Vasile Cocea’ Moldovița, județul Suceava, România, 22.07.2019. Pentru fotografii click aici.

Ultima întâlnire a proiectului și Conferința finală la Pisa, Italia, 19-23.10.2019. Pentru fotografii click aici.


 UE fără frontiere

Obiective: pentru a încuraja și pentru a începe noi parteneriate în cadrul Programului Erasmus+
Teme: Incluziune-Echitate și Tineretului (Participare, Activitățile pentru tineret, Politici de tineret)
Metode: metodologii non-formale pentru o înțelegere mai bună și rapidă între participanți și, de asemenea, pentru a stimula propuneri de proiecte și parteneriate noi
Loc de desfășurare: Napoli, Italia
Data: 04.05.2015 – 10.05.2015
Promotor: Associazione Mosaico (Italy) este o asociație ce desfășoară cursuri și schimburi Internaționale
Parteneri:
1. ASOCIAȚIA EUROPANET – România
2. Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale – Italia
3. BORDERLESS – Country: Italia
4. Vega Omladinski Centar – Serbia
5. Youth for Social Changes – Albania
6. Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Slovenije – Slovenia
7. Suleyman Sah Univesitesi – Turcia
8. EN.O GREECE – Grecia
9. Udruzenje „Mladi Volonteri” – Bosnia și Herțegovina
10. Youth Association DRONI – Georgia
11. Baltic Regional fund – Letonia
12. ASOCIATIA HAIR REDIVIVUS BUZAU – România
13. Siksali Arendusselts MTÜ – Estonia
14. EUROCIRCLE – Franța
15. National Assembly of Youth Organizations – Azerbaidjan
16. Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj – Croația
17. Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért – Ungaria
18. Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej – Polonia
19. Association Center for Intercultural Dialogue – Fosta Iugoslavie
20. Associação Interculutral Para Todos – Portugalia
21. Mykolaivska Miska Molodizhna Hromadska Organizatsiya „Iskra” – Ucraina
22. Comunidad Saharaui Residente en Asturias – Spania

„UE fără Frontiere” este o întâlnire pentru tineri și lucrători sociali, un prilej de căutare parteneri, pentru a face noi contacte și pentru o cunoaștere reciprocă, pentru a compara metodologii și „filozofii” de lucru și diferite abordări în lucrul cu tinerii defavorizați, pentru a construi noi parteneriate internaționale între UE-, Sud- și țările sud orientale.

Este un proiect pentru membrii organizațiilor mari sau mici active în domeniul politicilor de tineret și obiectivul său este de a dezvolta cooperarea internațională profesională. E o întâlnire între „oameni responsabili”, organizată pentru dezvoltarea viitoarelor propuneri de proiecte. Este o „piață” de parteneriate și proiecte între organizațiile cu un adevărat interes de a împărtăși interesul și cooperarea internațională.

Este necesar, între atâtea realități diferite, de a căuta forma corectă de exprimare și comunicare; pentru a lucra la resursele și experiența sinelui participanților pentru a asigura cel mai mare spațiu posibil de implicare. Fiecare activitate a programului va fi centrat pe necesitatea de a se deschide la ceilalți și de a descoperi cât mai multe elemente posibile legate de propria sa muncă și de propria sa organizație.


Cum să fii Peter Pan?

1 mai 2011- 30 aprilie 2012
Asociația Grupurilor Locale de Tineret (AGLT) în parteneriat cu Asociația EUROPANET anunță lansarea proiectului „Cum să fii PETER PAN”, proiect finanțat de către Fundația Soros România prin Programul „Fondul de urgență”.
Perioada de desfășurare a proiectului: mai 2011 – aprilie 2012.

Scopul proiectului: Dezvoltarea Serviciilor Socio-Pedagogice Educaționale (Animator Social) din mediul rural pentru a oferi activități sociale de includere a copiilor cu dizabilități (vizuale și locomotorii) prin formarea și sprijinul (burse de studii, instruire în domeniul de animator social sau psiho-pedagogic) oferit tinerilor (17-35 ani) din comunitățile rurale în care AGLT are grupuri locale de tineret pentru a lucra în centre socio-medicale sau direct în comunitate cu copii cu dizabilități.

Grupul țintă:
Beneficiari direcți:
– 60 de tineri (din care 20 sunt tineri cu dizabilități de vedere sau locomotorii) din medii sărace din localități urbane mici și rurale, facilitatori locali în AGLT, instruiți ca animatori în lucrul cu copii și tineri cu dizabilități de vedere sau locomotorii;
– 20 de tineri beneficiari de burse de studii.

Beneficiari indirecți:
– 200 de copii și tineri cu deficiențe de vedere sau locomotorii participanți la Zilele de Joacă și zilele speciale organizate de tineri;
– 200 de familii sprijinite în munca zilnică de ocrotire a copiilor;
– 20 de potențiali angajatori (inclusiv centre socio-medicale de servicii la domiciliu).

Rezultate propuse:
1. 60 de tineri vor fi instruiți și certificați ca și animatori sociali în lucrul cu copii cu deficiențe de vedere și locomotorii.
2. 80 de Zile de joacă cu cel puțin 200 de copii cu deficiențe de vedere și locomotorii.
3. 20 de tineri animatori sociali selectați pentru a primi burse de studii timp de 1 an.
4. 20 de tineri animatori sociali vor participa la Tabara de Creație Peter Pan.
5. Editarea și tipărirea a celor două broșuri cu cel puțin 30 de jocuri pentru lucrul cu copii cu deficiențe de vedere și locomotorii în 500 de exemplare.
6. 5 evenimente de promovare a tinerilor animatori sociali (Zilele Carierei și workshop-uri) cu participarea părinților cu copii cu deficiențe sau angajatori cu potențial de angajare a tinerilor animatori sociali.
7. Lansarea celor două broșuri cu jocuri pentru animatorii sociali care lucrează cu copii cu deficiențe de vedere și locomotorii.

Pentru mai multe detalii și informații despre proiect, persoană de contact: Cristina Cherț – manager proiect, e-mail: neteuropa@ymail.com.

Atasamente
Comunicat de presa lansare proiect.doc (357 Kb)

This post is also available in: Engleză

Copyright 2019, Europanet